Hizmetlerimiz

servicesEIC Danışmanlık her seviyede seçme ve yerleştirme hizmeti vermektedir. Müşterilerimizin işe alım projeleri için yürüttüğümüz araştırmalar ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanıp uygulanmaktadır. Bu süreçte müşterilerimizin kurum kültürü ve işe yönelik hedefleri büyük önem taşımaktadır. Bu anlayış hem teknik hem kültürel perspektifte pozisyon için uzun vadeli bir uyumun sağlanacağı adayı bulmamızı garantiler. Bu sebeple arayışı içinde olduğumuz her bir pozisyon için aşağıda belirttiğimiz metodolojilerden bir ya da birkaçını kullanırız.

Yönetici Araştırma

Bu metot üst düzey yöneticilere kendi iş ortamlarında ulaşmak amacı ile dizayn edilmiştir. Danışmanlarımız yönetici pozisyonlarını ve potansiyel kaynakları belirleme konusunda hizmet verirler. Bu hizmet çerçevesinde müşterilerimizin organizasyonunun bir parçasıymış gibi çalışırken, gerekli işbirliği, araştırma, deneyim ve sezgisel yetkinliklerini kullanarak en doğru kişilere ulaşırlar.

Veritabanı Araştırması

Veritabanı destekli araştırma, özellikle yönetim kademesi dışında kalan fakat organizasyon içinde stratejik öneme sahip pozisyonları doldurmak için kullandığımız düşük maliyetli bir metottur. Bu metodoloji halihazırda danışmanlarımız tarafından değerlendirilmiş, güncel bir yetenek havuzuna kısa sürede ulaşmanızı sağlar.

İlan ile Seçme ve Yerleştirme

Özellikle başlangıç seviyesi pozisyonları için uyguladığımız bu metot çoklu işe alım projelerinde de kullanılmaktadır. Danışmanlarımız bu süreçte ilanın hazırlanmasından, başvuruların elenmesine, uygun adaylarla görüşmelerin yapılmasından, tekliflerin verilmesine kadar tüm aşamalarda yer alırlar. Gerekli olduğu takdirde psikometri ve yetenek testleri uygulamaları ve adayların referans araştırmalarının yapılması da bu çalışma içinde yer alır.

Grup Atama

Grup atama hizmetleri istek dahilinde verilmektedir.